هشتادمین سالگرد تأسیس دافوس ارتش جمهوری اسلامی ایران

مراسم گرامیداشت هشتادمین سالگرد دافوس با حضور امیر سرتیپ حسین ولیوند فرمانده دانشکده فرماندهی و ستاد برگزار شد.

 در این مراسم علاوه بر فرمانده و جانشین فرماندهی دافوس، امیر سرتیپ دوم ستاد بازنشسته عباسعلی منصوری آرانی فرمانده اسبق دافوس، فرماندهان دافوس از زمان پیروزی انقلاب تا کنون و جمع کثیری از دانشجویان، کارکنان و بازنشستگان این دانشگاه حضور داشتند.

در این مراسم امیر سرتیپ حسین ولیوند فرمانده دانشکده فرماندهی و ستاد آجا به ایراد سخنرانی درباره عملکرد دانشکده فرماندهی و ستاد و اقدامات انجام شده در این دانشگاه پرداخت.
تصاویر این مراسم:
هشتادمین سالگرد تاسیس دافوس
امیر سرتیپ دوم ستاد حسین ولی وند فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در هشتادمین سالگرد تاسیس دافوس
امیر سرتیپ دوم ستاد حسین ولی وند فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در هشتادمین سالگرد تاسیس دافوس
هشتادمین سالگرد تاسیس دافوس
سخنرانی امیر سرتیپ دوم ستاد حسین ولی وند فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در هشتادمین سالگرد تاسیس دافوس
حضور وابستگان نظامی کشور های همسایه در هشتادمین سالگرد تاسیس دافوس
هشتادمین سالگرد تاسیس دافوس
سخنرانی امیر سرتیپ دوم ستاد حسین ولی وند فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در هشتادمین سالگرد تاسیس دافوس
هشتادمین سالگرد تاسیس دافوس
تقدیر از امرای بازنشسته دانشگاه توسط امیر سرتیپ دوم ستاد حسین ولی وند فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در  هشتادمین سالگرد تاسیس دافوس
تقدیر از امرای بازنشسته دانشگاه توسط امیر سرتیپ دوم ستاد حسین ولی وند فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در  هشتادمین سالگرد تاسیس دافوس
هشتادمین سالگرد تاسیس دافوس
هشتادمین سالگرد تاسیس دافوس
خاموش کردن شمع کیک هشتاد سالگی  تاسیس دافوس توسط یکی از امرای بازنشسته دافوس
تقدیر از امرای بازنشسته دانشگاه توسط امیر سرتیپ دوم ستاد حسین ولی وند فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در هشتادمین سالگرد تاسیس دافوس
هشتادمین سالگرد تاسیس دافوس
هشتادمین سالگرد تاسیس دافوس
برش زدن کیک هشتادمین سالگرد تاسیس دافوس توسط امرای بازنشسته دافوس
کیک هشتادمین سالگرد تاسیس دافوس
خروج امیر سرتیپ دوم ستاد حسین ولی وند فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش از محل برگزاری مراسم هشتادمین سالگرد تاسیس دافوس
/ 0 نظر / 206 بازدید