مجلس روضۀ اربعین

علیرضا پناهیان, [27.10.17 01:00]
??یقینا امام زمان(ع) در پیاده‌روی اربعین حاضرند/ توجه به این حضور، ما را نورانی‌تر می‌کند

??طبق روایت، دعوت‌کنندۀ مجلس روضۀ اربعین، پدر امام زمان(ع) است. مگر ممکن است پدر مردم را دعوت کند و مردم بیایند، اما پسرشان حاضر نباشند؟! محال است.

??مگر ممکن است امام زمان(ع) در بزرگترین مجلس روضه و میعادگاه عزاداران جدشان حاضر نباشند و از مهمانان تشکر نکنند؟! محال است.

??در پیاده‌روی اربعین این حضور را حس کنید و با توجه به آن بهره‌ی خودتان از پیاده‌روی را دوچندان کنید.

#اربعین #علیرضا_پناهیان  ۹۴.۷.۱۷
@Panahian_ir

/ 0 نظر / 96 بازدید