این سخنان رهبری خطاب به کیست؟مذاکره برخلاف تصورات برخی ها، به هیچ چیز کمک نمی کند.

رهبری/ ۲۲/ ۵ / ۹۳


نشست و برخاست و حرف زدن با آمریکایی ها،
مطلقا تأثیری در کم کردن دشمنی آنها ندارد
و
بدون فایده است.

مقام معظم رهبری ۲۲ / ۵ / ۹۳


با عقب نشینی،
با تعلیق غنی سازی،
با عقب افتادن کار،
با تعطیل کردن بسیاری از کارها، مشکل حل نمیشود.
طرف مقابل دنبال مطلب دیگری است.

مقام معظم رهبری، دیدار با دانش آموزان و دانشجویان، ۲۲ / ۸ / ۹۲


من فکر نمیکنم از این مذاکرات آن نتیجه ای که ملت ایران انتظار دارد، بدست بیاید. لکن تجربه ای است و پشتوانه تجربی ملت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد.
ایرادی ندارد اما
لازم است ملت بیدار باشد!

مقام معظم رهبری، ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۲


... اما در مجموع معلوم شد مذاکره بر خلاف تصور برخی ها، به هیچ چیز کمک نمی کند.

مقام معظم رهبری
دیدار با مسئولان وزارت خارجه، ۲۲ / ۵ / ۱۳۹۳


این وظیفه مسئولین کشور و مسئولین دولتی است،
چشم ندوزند به دست بیگانه،
بیگانه یک وقت مایل است فشار وارد بیاورد،
شما هرچه عقب نشینی کنید، می آیند جلو.
هرچه شما یک قدم عقب بروید، آنها یک قدم می آیند جلو... فکر اساسی بکنید.

مقام معظم رهبری. ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۳


مذاکره کنند،
تا هر وقت میخواهند مذاکره کنند!
من معتقدم باید دل را به نقطه های امیدبخش حقیقی سپرد،
نه به نقطه های خیالی،
آنچه لازم است این است.

مقام معظم رهبری. ۶ / ۹ / ۹۳


رونق اقتصادی با تولید حاصل می شود،
با فعال کردن ظرفیتهای درونی کشور حاصل می شود، نه با چیز دیگر.

مقام معظم رهبری. ۱۶ / ۴ / ۹۳


آمریکایی ها با کمال وقاحت دارند میگویند : اگر در قضیه هسته ای، ایران کوتاه هم بیاید، تحریمها یکجا و همه برداشته نخواهد شد.
این را صریح دارند میگویند.

مقام معظم رهبری، ۱۷ / ۱۰ / ۹۳


دشمنی دشمنان ما بخاطر این است که نظام جمهوری اسلامی در مقابل نظام سلطه ایستاده است...
بقیه چیزها بهانه است.

مقام معظم رهبری. بیانات در دانشگاه افسری امام حسین. ۳۱ / ۲ / ۹۳


هر ملتی به آمریکا اعتماد کرد، ضربه خورد. حتی آن کسانی که دوست آمریکا بودند.

مقام معظم رهبری، ۱۲ / ۸ / ۹۲


آن روزی اینها راضی میشوند که ایران یک ملت
ضعیف،
کنارمانده،
منزوی،
بی اعتبار و بی احترام باشد.
مسئله، مسئله هسته ای نیست.

مقام معظم رهبری. ۱۲ / ۸ / ۹۲

 

/ 2 نظر / 83 بازدید
حامد

شبکه اجتماع? با مح?ط? گرم و صم?م? ، فرصت? برا? پ?دا کردن دوستان? صم?م? و گذراندن اوقات فراغت www.clickiha.net متن پيام