پند مولا علی (ع) به نوف بکالی

 

مولا علی


گفتم یا امیرالمومنین (ع) باز هم بفرمایید.
امام (ع) فرمود : رحم کن تا با تو رحم کنند ( به مردم رحم کن تا آنها هم به تو رحم کنند ).
خوب بگو تا به خوبی یادت کنند.(سخن خوب و درست بگو تا تو را مردم به خوبی یاد کنند)
از غیبت اجتناب کن و غیبت مکن که غیبت کننده خورشت سگهای دوزخ است .

سپس فرمود:
ای نوف دروغ گفته کسی که فکر می کند حلال زاده است و به غیبت کردن گوشت مردم را میجود .
دروغ گفته کسی که گمان دارد حلال زاده است و دشمن من و امامان از اولاد من است .
دروغ گفته کسی که گمان دارد حلال زاده است و زنا را دوست دارد یا بر نافرمانی خدا در شب و روز دلیر است.( در شب و روز بی باک گناه میکند)
ای نوف صله رحم کن تا خدا عمرت را زیاد کند (  صله رحم با افراد مومن و دین دار) 
ای نوف خوش اخلاق باش تا حسابت را سبک گیرند .
ای نوف اگر می خواهی روز قیامت با من باشی به ستمکاران کمک مکن .
ای نوف هرکه ما را دوست دارد روز قیامت با ما است و اگر مردی سنگی را دوست بدارد در قیامت با او محشور گردد ( یعنی در این دنیا هر کسی را دوست داشته باشی و با کارهایش موافق باشی در قیامت با او محشور میشوی )
ای نوف مبادا خود را در میان مردم خوب جلوه دهی و در پنهان و خلوت خدا را نافرمانی کنی تا آنکه خدا در روزیکه ملاقاتش می کنی رسوایت کند.
ای نوف آنچه راکه به تو گفتم نگهدار و عمل کن تا به خیر دنیا و آخرت برسی . 
« امالی شیخ صدوق مجلس 37 صفحه 209 الی 210»
/ 0 نظر / 140 بازدید