اربعین موقع جمع‌آوری پول برای حل مشکلاتِ دیگر مملکت نیست!

?? مسئولین نباید #اربعین را فرصتی تلقی کنند برای اینکه به‌طور مستقیم بخواهند عوارضی دریافت کنند؛ برای حل سایر مشکلات!اربعین موقع جمع‌آوری پول برای حل مشکلاتِ دیگر مملکت نیست.
??اربعین زمانی است که دولت و دولتمردان اگر دانایی به‌خرج بدهند باید برای حضور مردم #یارانه پرداخت کنند. بگذارند مردم، در این سفر ساده‌تر از هر سفر دیگری، حضور پیدا کنند و نور و معرفت و برکت، از این سفر به ارمغان بیاورند و-در نتیجۀ آن- هزاران گرفتاری دیگر، در مملکت برطرف شود.

??علیرضا پناهیان ۹۵/۰۸/۱۳

/ 0 نظر / 93 بازدید