# ظهور
من قانون نیوتون را رد میکنم دیگر زمین جاذبه ندارد اکنون... فقط.... چهره زیبا جاذبه دارد پول جاذبه دارد جایگاهو پستو مقام جاذبه دارد نمیدانم چرا مردم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 80 بازدید